Problem ;

Start butonuna basıldığında M1 motoru devreye girerek yol almaktadır. M1 bağlandıktan 15 Sn sonra M2 motoru, M2 bağlandıktan 30 Sn sonra M3 motoru, M3 bağlandıktan 45 Sn sonra M4 motoru devreye girmektedir.Stop butonuna basıldığı zaman, M1, M2, M3, M4 motorları 3’er Saniye aralıklarla devreden çıkmaktadır.

Sistemin Çalışması ;

Start butonuna basılması ile M1 kontaktörü çalışmaktadır. Dolayısı ile Q0.0 çıkışının da kontakları yer değiştirir ve T37 zamanlayıcısı devreye girer ve saymaya başlar. 15’inci saniyede T37 kontakları konum değiştirir ve M2 kontaktörü çalışır. Dolayısı ile Q0.1 çıkışı da devreye girerek kontakları konum değiştirir ve T38 zamanlayıcısı devreye girerek saymaya başlar. T38 30’uncu saniye sonunda M3 kontaktörünü çalıştırır.Dolayısıyla Q0.2 çıkışı da devreye girerek kontakları konum değiştirir ve T39 zamanlayıcısı devreye girerek saymaya başlar. T39 45’inci saniye sonunda M4 kontaktörünü devreye alır. Dolayısıyla Q0.3 çıkışı da devreye girerek kontakları konum değiştirir ve devrenin çalışma noktası sağlanmış olur.Stop butonuna basılmasıyla yardımcı kontaktör devreye girer. Dolayısıyla Q0.4 çıkışı etkin olarak kontakları konum değiştirir ve T39’un enerjisini keserek, T39 ‘un kontakları tekrar eski konumuna döner ve M4 motorunun enerjisini keserek motoru devreden çıkartır. Q0.4 çıkışı aynı zamanda T33 zamanlayıcısını devreye alarak saymaya başlamasını sağlar. T33 3’üncü saniye sonunda kontakları konum değiştirerek T34 zamanlayıcısını devreye alıp T38 zamanlayıcısına bağlı kontağını açarak, T38 zamanlayıcısının enerjisiz kalmasını sağlar. Bu anda T38 devreden çıkıp ilk andaki konuma gelen kontakları nedeni ile M3 motorunun da enerjisi kesilmiş olur. Böylece M3 motoru devreden çıkmış olur. T34 zamanlayıcısı da 3’üncü saniye sonunda kontakları konum değiştireceği için T37 zamanlayıcısının enerjisi kesilir ve T37 kontakları ilk konumlarına dönerken M2 motorunun da enerjisi kesilmiş olur ve devreden çıkar.T34’ün enerjilenmesi sırasında T35 ‘i de devreye alarak enerjilenip saymaya başlamasını sağlar. T35 zamanlayıcısı 3’üncü saniye sonunda kontakları konum değiştirir ve M1 motorunun enerjisiz kalmasına, dolayısı ile M1’in de devreden çıkmasını sağlamış olur.

Böylece çevrim tamamlanmış olur ve sistemin görevini yerine getirdiği görülür.

Program yazılışı ;

M1 YOL ALMA DEVRESİ-M2 ZAMANLAMA DEVRESİ-M3 YOL ALMA DEVRESİ
M3 ZAMANLAMA DEVRESİ-M3 YOL ALMA DEVRESİ-M3 ZAMANLAMA DEVRESİ
M4 YOL ALMA DEVRESİ-YARDIMCI DEVRE
M3,M2,M1 DEVREDEN ÇIKARTMA DEVRELERİ