Özellikle büyük güçlü motorların kalkınma anında çektikleri akım oldukça yüksektir
(Yaklaşık nominal akımın 3 katı yüksek akım çekerler). Bu dezavantajdan kurtulmak
için, motor ilk önce yıldız çalıştırılır. Böylece motor sargılarına daha düşük gerilim
uygulanmış olur( Anma gerilimi 380V olan bir motor için 220V olur). Böylece motora
yol verilirken daha az akım çekmesi sağlanmış olur. Motor belli bir süre çalıştıktan
sonra (3 sn-5 sn arası uygundur) bir zaman rölesi ile üçgen çalışmaya otomatik olarak
alınır.

Programın Yazılması (LADDER VE STL) ;

OTOMATİK YILDIZ-ÜÇGEN YARDIMCI DEVRE VE ZAMAN AYAR DEVRESİ
YARDIMCI DEVRE VE ÜÇGEN YOL ALMA

Uygulama Yapılışı ;


Yukarıdaki şekilden yararlanarak LADDER veya STATEMEN LIST’ ten yararlanarak
programın yazılımını yapınız. TIMER’ ın nasıl kullanıldığını hatırlamak için
zamanlayıcılar konusunu tekrar gözden geçirebilirsiniz. Devrede program çalıştığı
zaman motor Yıldız yol alacak ve Timer’a bağlı olarak ayarlamış olduğunuz zaman
gereği 5sn sonra motor üçgen yol alıp çalışmasına devam edecektir.

Güç Devresi ;